TillväxtAllsvenskan Online ger dig
beslutsunderlag för träffsäkrare affärer

Med TillväxtAllsvenskan Online får du tillgång marknadens vassaste analysverktyg där du själv väljer tidsperiod, tillväxtfokus och i realtid gör dina analyser av företagens utveckling från år 2008 och framåt. Med TillväxtAllsvenskan Online får du full koll på företagens och målgruppens utveckling som underlag för träffsäkrare affärer.
Introduktionsfilm

Så tar du fram rätt företag på fem minuter

Från diagram som ger en tydlig bild om näringslivets struktur och tillväxt gör du dina urval och ringar in grupper av företag du vill identifiera, analysera och rangordna. Allt presenteras på skärm eller i grafiskt designade rapporter som beslutsunderlag för dina egna affärer.
Tillväxtrapport

TillväxtAllsvenskan Online
för träffsäkrare affärer

Ringa in den målgrupp av företag du är intresserad av och beställ tjänsten TillväxtAllsvenskan Online. Du får tillgång marknadens vassaste analysverktyg där du själv väljer tidsperiod, tillväxtfokus och i realtid gör dina analyser av företagens utveckling från år 2008 och framåt. Med TillväxtAllsvenskan Online får du full koll på företagens och målgruppens utveckling som underlag för träffsäkrare affärer.
Beställ här