60 % av de starkaste tillväxtföretagen
utnämns inte till DI Gaseller

TillväxtAllsvenskans urvals-och rankingmetod "Hållbar tillväxt" har jämförts med motsvarande urval av företag med 10-49 anställda som utnämnts till DI Gaseller mellan 2014 och 2018. TillväxtAllsvenskan har för vart och ett av de fem åren identifierat företag med starkare tillväxt- och lönsamhetssiffror varav 60 % av urvalet avsett företag som inte utnämnts till DI Gaseller.

Jämförelse för år 2018. Grupp 10-49 anställda

Jämförelse 2014 - 2018 »
Tillväxtrapport 2018

Analysverktyget
för träffsäkrare affärer

Tillväxtrapport 2018 rangordnar dina befintliga eller potentiella kunders tillväxt och framgång för de senaste tre åren. Med TillväxtAllsvenskan Online kan du själv analysera den målgrupp av företag du är intresserad av och vill följa. TillväxtAllsvenskan ger dig beslutsunderlag för att navigera din verksamhet mot träffsäkrare affärer.
Beställ här »